Wybierz termin rezerwacji

Wczytuję kalendarz...

zajęcia edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu

Rodzaj Zajęć *:

Temat zajęć *:

Grupa docelowa *:

Klasa/wiek *
(w przypadku przedszkoli dokładny wiek dzieci)

Liczba uczestników zajęć (bez opiekunów) *

Nazwa placówki oświatowej lub innej jednostki *

Adres placówki oświatowej/innej jednostki *

Imię i nazwisko zgłaszającego *

Numer telefonu *

Adres e-mail *

Faktura *
 TAK NIE

Dane do faktury
(jeśli jest potrzebna; wymagany numer NIP)

Uwagi (np. dzieci o specjalnych potrzebach)

Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Edukator skontaktuje się z osobą zgłaszającą mailowo i dokona potwierdzenia rezerwacji, ewentualnie zaproponuje inny termin lub temat zajęć. *
 akceptuję

Akceptuję Regulamin OB UAM dla Zwiedzających, Regulamin Zajęć Edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu oraz klauzulę informacyjną. *
 akceptuję

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz pozyskanych w przyszłości, w celu dokonania rezerwacji zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Botanicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oświadczam, że pouczono mnie o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych, a także o prawie dostępu do treści moich danych i poprawiania ich, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. *
 wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przesyłanie oferty edukacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422). *
 akceptuję nie wyrażam zgody